Glosar cu termeni și definiții din industria traducerilor

Termeni și definiții din industria traducerilor glosar de termeni despre traduceri

Următorul glosar prezintă o serie de noțiuni des întâlnite în industria traducerilor, precum și o scurtă definiție a acestora. Cu ajutorul acestor noțiuni, vei fi mai bine echipat în a înțelege de ce anume ai nevoie atunci când colaborezi cu o agenție de traduceri.

Certificat de traducător

Certificatul de traducător se obține în urma promovării examenului pentru traducători organizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Națională, este eliberat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și este recunoscut la nivel național. Examenul poate fi susținut pentru traducere și retroversiune în mai multe domenii.

Autorizație de traducător

În România, autorizația de traducător este emisă de Ministerul Justiției traducătorilor care au obținut Certificatul de traducător pentru examenele de traducere și retroversiune în domeniul științe juridice. Autorizația permite colaborarea cu instituțiile juridice menționate în legea nr. 76 din 28 aprilie 2016.

Traducere

Traducerea reprezintă transpunerea unui text dintr-o limbă străină în limba maternă a traducătorului.

Retroversiune

Retroversiunea reprezintă transpunerea unui text din limba maternă a traducătorului într-o limbă străină.

Traducere autorizată

Traducerea autorizată este o traducere realizată de un traducător autorizat, care certifică faptul că sensul și conținutul materialului sursă nu au fost denaturate și că traducerea este conformă cu originalul.

Traducere legalizată notarial

Traducerea legalizată notarial este o traducere realizată de un traducător autorizat și presupune autentificarea semnăturii acestuia de către un notar public.

Limba sursă și limba țintă

Limba sursă este limba în care este redactat documentul original, iar limba țintă este limba în care se realizează traducerea.

Numărul de cuvinte sau de caractere

Acesta se folosește pentru a determina volumul efectiv de tradus al unui text, indiferent de numărul de pagini fizice cuprinse în materialul de tradus. În general, o pagină normată cuprinde 300 cuvinte sau 1.800 caractere fără spații.

Back translation

Back translation este procesul de traducere înapoi din limba țintă spre limba sursă de către un al doilea traducător. De regulă, cel de-al doilea traducător nu a fost implicat anterior în proiect și nu are cunoștință despre obiectivul sau contextul specific. Acest proces este util în special pentru asigurarea unui nivel maxim de calitate și acuratețe a traducerii.

Autorevizie

Autorevizia este procesul prin care traducătorul revine asupra traducerii și efectuează eventualele corecturi.

Editare bilingvă

Editarea bilingvă, numită și revizia în profunzime, este efectuată de un al doilea lingvist care verifică acuratețea transpunerii ideilor din textul țintă.

Editare monolingvă

Editarea monolingvă este etapa din procesul de traducere în care un lingvist expert în domeniul respectiv citește textul țintă pentru a se asigura că toți termenii de specialitate sunt utilizați în mod corespunzător.

Proofreading

În cazul traducerilor ce urmează a fi tipărite și publicate, spre exemplu în cazul materialelor publicitare precum broșuri sau reviste, are loc procesul de proofreading, în care se verifică conținutul textului țintă și se efectuează eventualele corecturi înainte de tipărire.

Localizare

Localizarea presupune adaptarea unui text la caracteristicile regionale specifice, adică limba, normele culturale, standardele, legislația pieței țintă.

Machine translation (MT) sau traducerea automată

Traducerea automată este o traducere generată de un program software, fără intervenția umană asupra textului tradus. Principalele dezavantaje ale traducerii automate sunt rata scăzută de acuratețe, dificultatea programelor automate de a traduce termeni tehnici, de argou sau cu semnificații nuanțate, precum și lipsa cursivității în exprimare și a consecvenței terminologiei. În consecință, Axiotime Translations atrage atenția împotriva utilizării traducerii automate.

Unelte TAC

Uneltele TAC (traducere asistată de calculator) sunt programe software cu ajutorul cărora traducătorul facilitează procesul de traducere. A nu se confunda cu traducerea automată.