Ce este o traducere și care e diferența dintre traduceri autorizate și traduceri legalizate

Ce este o traducere?

Ce este o traducere

Ce este o traducere

Traducerea este transpunerea unui text scris dintr-o limbă în alta, având grijă ca textul rezultat să sune fluent și natural în limba în care se traduce, respectând totodată sensul și înțelesurile din original. Traducătorul trebuie să se asigure că cititorul traducerii va putea urmări, înțelege și interpreta textul tradus, ca și cum acesta ar fi fost scris în limba sa maternă. De aceea, o explicație mai aproape de realitate ar fi că traducătorul convertește conceptele din limba sursă către concepte echivalente din limba țintă, asigurându-se că stilul și tonul vocii sunt potrivite și ilustrând ideile cu corectitudine și claritate. Prin convertirea informațiilor dintr-o limbă în alta traducătorul sprijină comunicarea între oameni, luând în considerare orice referințe culturale, inclusiv jargonul și alte expresii ce nu își regăsesc un echivalent perfect în limba țintă.

Procesul de traducere

Procesul de traducere

Înainte de a demara procesul de traducere propriu-zis, traducătorul citește întâi întregul material original pentru a înțelege despre ce este vorba în document, în ce stil este redactat și cui este adresat. În continuare se elaborează o listă terminologică ce cuprinde toți termenii de specialitate întâlniți în text, urmând ca fiecare termen să fie cercetat și să i se atribuie cea mai potrivită traducere – de cele mai multe ori traducătorii se folosesc de resurse de specialitate precum glosare terminologice, dicționare de specialitate sau chiar apelând la specialiști din domeniul respectiv. Unul dintre rolurile importante ale acestui pas este că lista terminologică facilitează traducerea corespunzătoare a tuturor termenilor, precum și traducerea consistentă a acestora pe tot parcursul textului. În continuare se începe traducerea propriu-zisă a textului, respectând de fiecare dată terminologia stabilită cu ajutorul listei terminologice – uneltele TAC prezintă un avantaj semnificativ în cadrul acestei etape. După ce traducerea este gata, traducătorul revine asupra traducerii și efectuează eventualele corecturi – proces numit și autorevizie. Următoarea etapă este revizia în profunzime efectuată de un al doilea lingvist, cunoscută și drept editare bilingvă, în cadrul căreia se verifică acuratețea transpunerii ideilor din textul țintă. Urmează etapa de editare monolingvă, în care un lingvist expert în domeniul respectiv citește textul țintă pentru a se asigura că toți termenii de specialitate sunt utilizați în mod corespunzător. În cazul traducerilor ce urmează a fi tipărite și publicate, spre exemplu în cazul materialelor publicitare precum broșuri sau reviste, are loc procesul de proofreading, în care se verifică conținutul textului țintă și se efectuează eventualele corecturi înainte de tipărire. Traducerea în formă finală este apoi predată clientului pentru a primi feedback și pentru a opera eventualele modificări solicitate de acesta.  xx

Traduceri autorizate

Serviciul de traduceri autorizate presupune ca traducerea să fie efectuată de către un traducător autorizat. În România, autorizațiile de traducător sunt conferite de Ministerul Justiției și reprezintă dreptul traducătorului de semnătură și de autentificare a traducerii. Serviciul de traducere autorizată este cel mai adesea solicitat de către instituțiile statului precum ministerele sau instanțele judecătorești. După finalizarea traducerii, traducătorul autorizat își atașează la aceasta încheierea de traducător pe care o semnează și pe care își aplică parafa sau ștampila de traducător. Traducerea este astfel autentificată.

Traduceri legalizate

Serviciul de traduceri legalizate presupune autentificarea semnăturii traducătorului autorizat de către un notar public. Astfel, legalizarea notarială poate fi efectuată doar pentru traduceri autorizate, realizate de către un traducător autorizat așa cum am explicat mai sus. Pentru ca semnătura traducătorului să poată fi legalizată sau autentificată de către un notar public, traducătorul trebuie să fie înregistrat în prealabil în baza de date a notarului, prin depunerea unui specimen de semnătură. Serviciul de traduceri legalizate notarial este cel mai adesea solicitat în relația cu instituțiile publice, naționale sau internaționale.

Traduceri specializate

Serviciul de traduceri specializate înseamnă traducerea acelor texte dintr-un anumit domeniu de specializare, precum traduceri medicale sau traduceri tehnice. Aici putem aminti orice document de specialitate de la rapoarte medicale și analize, până la traducerea manualelor de utilizare pentru diferite aparate sau utilaje.